Huisregels
stichting marchal theater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag willen wij jullie even wijzen op een paar huisregels die we gezamenlijk in acht dienen te nemen.
  • Het spreekt voor zich dat we werken met wederzijds respect.
  • Normen en waarden zijn de pijler van de cast.
  • Voor dringende gevallen kunnen ouders/verzorgers bellen naar
    Astrid 06-20429706
  • Mocht iemand onverwacht verhinderd zijn (bijv. ziekte) dan willen we dat uiterlijk een uur
    voor de les weten. Wij gaan ons anders zorgen maken en je ouders/ verzorgers bellen.
    Er kan tenslotte onderweg iets gebeurd zijn.

Zangles:
* Inzingen eventueel met muziekleer voor wie dit wil.
* Je eigen liedje voor de musical maken.
* Tekst doornemen en levendigmaken.

Regieles:
* Teksten schrijven voor de musical.
* Regie bedenken

Groepsles:
Na een aantal weken komen de kinderen samen om de musical samen te gaan maken.

Betaling:
We werken met een strippenkaart van 8 lessen ( 40 euro)
Elke les tekenen we af
De les kost 5 euro per keer.

KvK nr. 54299926


Aansprakelijkheid:
We gaan er allemaal vanuit dat er niets gebeurt. Toch kan een ongelukje in een klein hoekje zitten.
Marchal theater kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel
in welke vorm dan ook. Tevens kunnen schade of vermissing van persoonlijke spullen niet op de
directie worden verhaald. Foto`s en filmpjes worden gebruikt voor pr.Ouders/verzorgers verklaren
door betaling van de eerste les akkoord te gaan met dit artikel.

EHBO:
Astrid zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma.
Mocht een cursist gezondheidsproblemen hebben die voor ons van belang zou kunnen zijn dan vernemen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur